WELSH SUMMER OPEN 2023:
Days Hrs Mins Secs

8 September 2021

Sport Wales announce new fund for Clubs in Wales

NEW TODAY!
Up to £15,000 now available for facility improvements

Sport Wales has teamed up with Crowdfunder to offer community sports clubs an exciting new way to fund facility improvements.

Sport Wales is offering up to £15,000 match funding to support community clubs’ own fundraising efforts.

The funding is for not-for-profit clubs and community groups looking to raise money for ‘off-field’ improvements
For examples, see below

NEWYDD HEDDIW!
Hyd at £15,000 ar gael nawr ar gyfer gwella cyfleusterau

Mae Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Crowdfunder i gynnig ffordd newydd gyffrous i glybiau chwaraeon cymunedol gyllido gwelliannau i gyfleusterau. Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig hyd at £15,000 o arian cyfatebol i gefnogi ymdrechion codi arian y clybiau cymunedol eu hunain.

Mae'r cynllun ar gyfer clybiau dielw a grwpiau cymunedol sy'n ceisio codi arian ar gyfer gwelliannau 'oddi ar y cae'. Er enghraifft:
If your Crowdfunder reaches certain criteria, Sport Wales will match fund between 30% and 50% of the total, up to a maximum of £15,000 match-funding.
Os yw'r dudalen Crowdfunder wedi cyrraedd meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi arian cyfatebol rhwng 30% a 50% o'r cyfanswm, hyd at uchafswm o £15,000 o arian cyfatebol.
Clubs and members may sign up for a webinar session on how to crowdfund, which takes place on 30th September 2021.